Patruliavimas

Patruliavimas – tai kliento objekto (pastatų/teritorijos) patikrinimas keletą kartų per parą, pagal tam tikrą, su klientu suderintą grafiką.

Teikiant patruliavimo paslaugą, greitojo reagavimo ekipažas (GRE) periodiškai patikrina kliento objektą – įvertina situaciją patalpose bei pastato išorėje.

Pastebėjęs pažeidimus, GRE informuoja apie tai centrinį stebėjimo pultą (CSP) ir imasi visų leistinų priemonių, kad nebūtų padaryta dar didesnė žala.

CSP operatorius, gavęs iš patruliuojančio ekipažo pranešimą apie incidentą ar avariją kliento objekte, nedelsiant iškviečia specialiąsias tarnybas ir praneša apie įvykį klientui.